Udostępnianie ekranu

Opcje udostępniania ekranu podczas spotkania online i webinaru

Znajdujemy się w pokoju spotkania online. W panelu prowadzącego klikamy na plus w lewym górnym rogu ekranu, następnie na Udostępnij ekran. 

Możemy udostępnić cały ekran, okno wybranej aplikacji lub wybraną kartę przeglądarki. 

Aby zatrzymać udostępnianie ekranu, kliknij Stop na pasku na górze ekranu. 

Podczas udostępniania całego ekranu masz dodatkowo możliwość wstrzymania udostępniania, np. jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie na chwilę.