Treść potwierdzeń

Skonfiguruj treść wiadomości automatycznie wysyłanej uczestnikowi

Uczestnik po złożeniu zamówienia otrzymuje mailowe potwierdzenie rejestracji, które zawiera bilety elektroniczne.

Możesz skonfigurować treść e-maila wysyłanego do uczestnika i przekazać mu dodatkowe informacje. Zrobisz to w panelu: Ustawienia wydarzenia > Treść potwierdzeń. 

TdsBAEVFd-w8c24su4lp6i9nbiZhJgLjDoODBT6VrCue5GqhUINiPCEycGBVi9a1HV5al8RdsYAK2aX9TV-PXWj3a4BDtcVl_taozHEjtrqwHSgfWixkNWQFh8KDFw

UTlpjJObCHq9mzyACIF6iCqOjM6W5UTp2n-KRWFcv4J8M_UrgcHHndf-2cYXpiSTV4zN-llNi1-aLEgsylm1eaeWBLsXr8_JYiT9pAbbkuanpqjc-qMz6jTUEsbWHw