Pliki podczas prezentacji

Możesz pokazać uczestnikom dodatkowe informacje, udostępnić pliki lub wyświetlić prezentację

Znajdujemy się w pokoju spotkania online. W panelu prowadzącego klikamy na plus w lewym górnym rogu ekranu, następnie na Pliki. 

Jesteśmy w panelu dysku sieciowego, gdzie możemy przechowywać pliki do udostępnienia i grupować je w folderach. 

Wybrany plik możemy zaprezentować, udostępnić do pobrania, a także m.in. przenosić między folderami. 

Po kliknięciu na Zaprezentuj pokazujemy plik uczestnikom spotkania. 

Możemy włączyć opcję rysowania po udostępnianej zawartości w lewym dolnym rogu ekranu. 

W prawym dolnym rogu udostępnianego okna znajduję się ikonka kółka zębatego, gdzie znajdują się ustawienia prezentacji.

Włączenie przycisku pobierania spowoduje udostępnienie pliku do pobrania dla uczestników spotkania.