Nagrania z Webinarów i zapis chatu

Gdzie znaleźć nagrania i zapis czatu?

Nagrania z webinarów i historia chatu jest dostępna w sekcji "Pliki" po lewej stronie w menu:

6

Znajdują się tutaj dwa foldery :

  • Chat histories - historia czatu
  • Recodings - utworzone i udostępnione tobie nagrania z webinarów

Tych folderów nie można usunąć, gdyż służą nam do wskazania miejsca do zapisania informacji po webinarze/spotkaniu w odpowiednim, wcześniej ustalonym miejscu. 

Po wejściu w folder z nagraniami dany materiał może zostać włączony w przeglądarce. Nie potrzeba do tego żadnych innych wtyczek. Aby włączyć materiał, należy na niego kliknąć i skorzystać z linku widocznego po prawej stronie:

1-6


Należy pamiętać, że nagrania z webinarów/spotkań nie będą dostępne od razu. 
Przetworzenie danego materiału w zależności od długości i rozmiaru może zając od kilku minut do kilku godzin. Po wejściu do folderu z historią czatu zobaczymy pliki zapisane w formacie .zip. Można taki czat pobrać i rozpakować go na swoim dysku. 

Aby pobrać plik, należy go kliknąć i z menu po prawej stronie skorzystać z linku, który także będzie można skopiować. Aby pobrać plik, należy kliknąć na link lub go skopiować i wkleić w nowym oknie w przeglądarce:


1-5


Po rozpakowaniu pliku, np. za pomocą programu WinRar, czat będzie możliwy do otworzenia w 3 plikach o różnych rozszerzeniach:

  • .txt - do otworzenia w dowolnym edytorze tekstu
  • .html - do otworzenia w dowolnej przeglądarce
  • .csv - do otworzenia w dowolnym programie arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Exel.