Menadżer Obecności

Jak zarządzać obecnościami uczestników podczas webinaru?

Opcja ta służy do zbierania statystyk obecności i aktywności uczestników obecnych na danym nadawanym wydarzeniu. 

Aby przejść do opcji Menadżera, należy w danym pokoju wejść w jego ustawienia za pomocą plusa po lewej stronie i z menu wybrać odpowiednią opcję.

 

Zostanie wyświetlone okno z dostępnymi opcjami wyświetlania i komunikacji z uczestnikami wydarzenia.

 

 

Poniżej opis wszystkich dostępnych opcji :

  • Wyświetlany komunikat - komunikat widoczny po aktywowaniu opcji w losowo wyskakującym okienku.
  • Losowe wyskakujące okienko co - komunikat będzie pojawiał się w odstępie od 1 minuty do 2 minut, aż do momentu jego zatrzymania.
  • Automatycznie zamknij po - opcja służąca do ukrywania komunikatu upływie 10, 15, 30, 60 sekund
  • Odtwarzaj powiadomienie dźwiękowe - komunikat będzie także zaznaczony krótkim, ale charakterystycznym dzwonkiem
  • Wyloguj automatycznie po - można tutaj ustawić, po ilu razach braku integracji uczestnika z komunikatem zostanie on automatycznie wylogowany po od 1 do 5 pominiętych wiadomościach przez uczestnika.
  • Odbiorcy - pozwala ustalić komu komunikat będzie się pojawiał. 

Następnie po wprowadzeniu ustawień należy kliknąć przycisk Aktywuj. Po włączeniu menadżera będzie można go w każdej chwili zatrzymać lub ukryć okno, aby był aktywny cały czas:

Jeżeli użyjesz opcji "Ukryj to okno", to można do niego powrócić klikając ponownie funkcje w menu, jak to zostało pokazane na początku artykułu.