Kto jest administratorem danych uczestników?

Tę kwestię precyzuje regulamin:

 

8.1 Dane osobowe przetwarzane są przez EventLabs jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EventLabs zostały określone w Polityce Prywatności Evenea.

8.2 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania EventLabs na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie EventLabs działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów powinny zostać określone w przez Organizatora.

 

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie