1. Baza wiedzy
  2. Dla organizatora
  3. Najczęściej pojawiające się pytania

Jakie dane podaje osoba składająca zamówienie oraz uczestnik podczas rejestracji na wydarzenie?

Każda osoba składająca zamówienie domyślnie podaje imię, nazwisko oraz adres email. Reszta zależy od ustawień organizatora wydarzenia. 

Jeśli bilety są ustawione na okaziciela, osoba składająca zamówienie nie podaje żadnych danych uczestnika. W przypadku biletów imiennych osoba składająca zamówienie podaje imię, nazwisko i opcjonalnie adres email dla każdego z uczestników. 

Formularz rejestracji dla osoby składającej zamówienie można dowolnie rozszerzyć o dodatkowe pola w panelu: Moje wydarzenia > Wybrać wydarzenie > Ustawienia wydarzenia > Formularz rejestracji. 

njvuAIA666FbCePjy92Eb2OaHDR3SVnpbqQFgnvlFxIWdwcuIXgWhqo6y06plMuIazuW6-Q2TSDSMx5mSJco_VXK-05FW6f5r0WMaKBuL0jX0NykCZoZn51V6iGnjw