Jakich danych będzie wymagała ode mnie Evenea?

Bilety bezpłatne mogą dystrybuować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagamy jedynie imienia i nazwiska organizatora. 

DSaoZ5XzN37z6pDF5FUTCxKqGlO-O8RUyufF2Sq3RT53s3RSF7ngqjGnlEbifYZ69iK9g3yJLfZQMK7frkZeyppEjE6pBVTu0xGcUa2fONxcJUK1hUOM0Zh8Q5t_6g

W przypadku biletów płatnych organizator musi być osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Wymagamy wówczas podania pełnych danych firmy (nazwa firmy, adres, numer NIP) oraz numeru rachunku bankowego. 

Eok-_CDP68vsKaJZueXGCmXDPDDkMePgTzdnHBQv7UXzio_t40MwEg9FgiUFx3M8wfDHjVTt7FMhI_wB_0isebzWxEGXjcKkpIDSdIpiaCwbFZQHqCokYaNpnp4ULg