Jak założyć profil organizatora?

Aby założyć profil organizatora, zaloguj się i przejdź do zakładki “Moi organizatorzy”. 

Ze strony głównej przejdziesz do panelu, najeżdżając myszką na swój awatar (prawy górny róg ekranu). 

Zrzut ekranu (2)

-kuok2QO9v5ItRv4BrmoiNrukYZ7vxXgY0h_sOwR5rQhaA_BHH9sHAXBjKUJqBTrtDltnZgiYx0KKcrN3-JKct_ZnrqoxqSNWulwjrIn8jMVCQiu35pdMy77DjzaWg

System wymaga określenia jednego z dwóch rodzajów organizatora

Bilety bezpłatne mogą dystrybuować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagamy jedynie imienia i nazwiska organizatora. 

DSaoZ5XzN37z6pDF5FUTCxKqGlO-O8RUyufF2Sq3RT53s3RSF7ngqjGnlEbifYZ69iK9g3yJLfZQMK7frkZeyppEjE6pBVTu0xGcUa2fONxcJUK1hUOM0Zh8Q5t_6g

W przypadku biletów płatnych organizator musi być osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Wymagamy wówczas podania pełnych danych firmy (nazwa firmy, adres, numer NIP) oraz numeru rachunku bankowego. 

Eok-_CDP68vsKaJZueXGCmXDPDDkMePgTzdnHBQv7UXzio_t40MwEg9FgiUFx3M8wfDHjVTt7FMhI_wB_0isebzWxEGXjcKkpIDSdIpiaCwbFZQHqCokYaNpnp4ULg