Jak wygląda rozliczenie sprzedaży?

Rozliczenie wydarzenia następuje w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia. Wtedy środki zebrane ze sprzedaży pomniejszone o prowizję, zostają wysłane na numer rachunku podany w profilu organizatora. Wystawiamy także organizatorowi fakturę na łączną wartość prowizji.

Sprzedaż można wykazać, traktując wygenerowane w systemie zestawienie sprzedaży jako rachunek.

Przykładowe zestawienie sprzedaży:

lbFbZqlZRms08nuY6_fQK9SCJC1dNn-5S7HGAOWad24BD1CKCx3FbsjC7oTE4E1npTL8lO_HlCFwqy6GHPWw9LWSVak7LVVrlV474KHd4rmdOFccFN5u7CrYu7HBQA

Organizator wydarzenia nie wystawia nam faktury, ponieważ nie przenosimy na siebie tytułu własności biletów ani środków zebranych z ich sprzedaży.