Generowanie faktur dla uczestników

Możesz uprawnić serwis Evenea do generowania faktur w Twoim imieniu

Organizator może uruchomić generowanie faktur w ustawieniach płatności w zakładce “Moi organizatorzy” zaznaczając opcję “Czy Evenea ma generować faktury” na TAK.

d5MvMpM4OVMRF1IeCn_RHRzDFu4KjeU23IAsB4S153YIrTxpGelinP_iuvyLEIg4FwkssdTgtIefNPRHg2fEZa-UddUTQBgC3ITwxj1p6DgZUk-BByPQlDrsVgPxfg

Faktury są generowanie dla zamówień, w których uczestnik wyraził chęć otrzymania faktury oraz podał dane do jej wystawienia. Organizator może również wygenerować fakturę, uzupełniając dane do faktury w szczegółach zamówienia. 

Od momentu złożenia zamówienia do jego opłacenia, w systemie dostępna jest faktura proforma. Po opłaceniu zamówienia proforma jest zastępowana fakturą końcową. 

Link do pobrania faktury jest wysyłany uczestnikowi wraz z biletami po zmianie statusu zamówienia na opłacony

Sprzedawcą na fakturach dla uczestników jest zawsze organizator wydarzenia. 

Wszystkie faktury wygenerowane przez system znajdziesz w panelu: “Moi organizatorzy > Faktury dla uczestników”. 

Uwaga! To ustawienie nie działa wstecz. Faktury mogą być generowane tylko dla zamówień, które zostały złożone w okresie, gdy system był uprawniony do ich generowania.