Gdzie znajdują się dane z formularza rejestracji?

Dane podane podczas rejestracji znajdują się w szczegółach zamówienia w zakładce "Monitoruj" w panelu wydarzenia. Wszystkie dane można wyeksportować do pliku txt, xls, csv