Gdzie znajdę ID wydarzenia?

ID wydarzenia to numer identyfikacyjny przypisany do wydarzenia, który umożliwia szybkie odnalezienie go w systemie. Składa się z 6 cyfr.

ID wydarzenia znajdziesz:

  • w numerze dowolnego zamówienia złożonego dla wydarzenia — to 6 ostatnich cyfr po ukośniku

bez nazwy2-1

  • w panelu edycji wydarzenia — w linku strony 

bez nazwy-4

Pamiętaj, że jeśli piszesz do nas w sprawie wydarzenia, musisz podać jego ID.