Formularz rejestracji

W jaki sposób mogę utworzyć formularz rejestracji?

Aby utworzyć formularz rejestracji, należy przejść na stronie Evenea Live do sekcji za pomocą menu widocznego po lewej stronie. 

W tym miejscu można utworzyć formularze cykliczne, które będzie można wykorzystywać do różnych wydarzeń.

Aby stworzyć nowy formularz, należy skorzystać z opcji widocznej w prawym górnym rogu. Zostanie otworzone nowe okno z kolejnymi krokami służącymi do utworzenia formularza.

Na początek należy dodać nazwę formularza oraz opcjonalnie jego opis. 

Następnie należy przejść do tworzenia treści formularza. Każde pole należy dodać osobno i odpowiednio skonfigurować:Pole etykieta określa jakie dane mają zostać wpisane w dane pole. Typy pola zostały podzielone na kilka kategorii, w celu szybszej konfiguracji. Opcje dostępne przy wyborze typu pola to:

  • Pole tekstowe - taki typ pola pozwala na uzupełnienie dowolnymi znakami. Służy do zebrania większej ilości informacji np. uwag lub informacji dodatkowych.
  • Hasło - 
  • Checkbox - może posłużyć do szybkiej odpowiedzi na pytanie tak/nie.
  • E-mail - posiada skrypt sprawdzający wprowadzony email, np. czy znak @ jest wpisana, czy domena po znaku jest ustawiona poprawnie. To pole jest wymagane przy dodawaniu formularza w celu poprawnego działania marketingu
  • Telefon - pole służy do wpisania numeru telefonu, a także przy późniejszym wyszukiwaniu szybszego kontaktu do uczestnika.
  • Radio - jest to pole służące do wyboru kilku opcji domyślnie dodanych. Uczestnik może zaznaczyć kilka opcji jako odpowiedzi.
  • Pole wyboru- jest to pole służące do wyboru jednej z kilku opcji domyślnie dodanych. Uczestnik nie może wybrać więcej niż jednej opcji.
  • Własny tekst - służy do informacji uczestnika lub można tutaj wstawić kod HTML pokazujący, np. logo organizatora.

Podczas dodawania każdego pola można określić czy jest ono wymagane i musi zostać uzupełnione przez uczestnika:Podczas tworzenia formularza można także włączyć opcje zaawansowane:

Po jej włączeniu przy każdym polu zostanie dodanie dodatkowe okno, w którym należy wpisać identyfikator:

Identyfikatory będą trafiać do systemu, które mogą zostać użyte przy automatyzacji marketingu.

Po stworzeniu formularza będzie on widoczny w głównym oknie sekcji "Formularz rejestracji":

Będą tak pokazane statusy każdego formularza. Każdy formularz może zostać edytowany w dowolnym momencie lub usunięty. Służy do tego opcja widoczna przy danym formularzu:

W głównym oknie można także zobaczyć, czy jest on użyty i w ilu miejscach: