Formularz informacyjny (leads)

Jak stworzyć formularz rejestracyjny informacyjny, zwany także leads?

Ten rodzaj formularzy jest wykorzystywany przy zebraniu dodatkowych informacji od uczestnika tuż przed jego wejściem na wydarzenie online.

Aby utworzyć formularz rejestracji, należy przejść na stronie Evenea Live do sekcji za pomocą menu widocznego po lewej stronie. 

image-122

Aby stworzyć nowy formularz, należy skorzystać z opcji widocznej w prawym górnym rogu:Zostanie otworzone nowe okno z kolejnymi krokami służącymi do utworzenia formularza:

image-123

Po podaniu podstawowych informacji jak nazwa i opis formularza należy przejść do sekcji zarządzania polami.
Podstawowym polem w tym wypadku będzie pole email. Pamiętaj, że Twój formularz musi zawierać pole email, aby dane Twoich uczestników poprawnie zapisywały się w narzędziach do automatyzacji marketingu:

Dobrą metodą zadawania pytań w tego typu formularzach jest dodanie pola wyboru. W takim wypadku jesteśmy w stanie w szybki sposób przeglądnąć statystki z formularzy wypełnionych przez uczestnika i np. podzielić je na grupy:

Wymagane jest dodanie przynajmniej dwóch pól wyboru, w przypadku dodania większej liczby można je usunąć za pomocą czerwonego znaczka "x" widocznego przy danym polu:

Możemy także ustalić kolejność pól w formularzu. Służy do tego opcja strzałek widoczna przy danym polu:

Każdy formularz może zostać w każdym momencie edytowany. Aby to wykonać, należy w głównej sekcji "Formularza rejestracji" przejść do edycji formularza:

Po wprowadzeniu dodatkowych informacji należy dany formularz zaktualizować za pomocą przycisku w prawym górnym rogu: