Zamówienia” lub “Monitoruj > Uczestnicy” można wyeksportować dane do pliku xls, txt lub csv jednym kliknięciem.  ">

Eksportowanie danych uczestników do pliku

W panelu "Monitoruj > Zamówienia” lub “Monitoruj > Uczestnicy” można wyeksportować dane do pliku xls, txt lub csv jednym kliknięciem.

xs13APGNY8mABGvNx3MIoCrbB0YI03Lgtt5USKvuTHWi3Y4mMrA1Vt88q6j1fYPj_bYeI5fL3c5W6fcbcjpjFHqh600ISGrSf4d7arrrYYkYgn9MW3UWn_C-anghfg