Edycja tekstu w Twojej stronie lądowania

W jaki sposób edytować tekst?

Aby dodać pole tekstowe, należy z lewego Menu przeciągnąć element “Tekst” do głównego okna Edycji. 

Po prawej stronie od głównego okna znajduje się Menu Edycji Tekstu:

  • można tam ustawić położenie w dwóch osiach (Przyciski X oraz Y) oraz szerokość (Przycisk <->)
  • Edycja wysokości jest zablokowana ze względu, iż jest ona dostosowana do ilości tekstu 
  • w opcjach poniżej można zmienić Rozmiar Czcionki (Przycisk T), interlinie, krój pisma (wybór czcionki z Menu) oraz jego wyśrodkowanie i nagłówek 
  • można również ustawić pogrubioną wersję czcionki lub inną dostepną

Zaznaczając tekst w oknie głównym można: zmienić jego kolor, pogrubić tekst, użyć kursywy, podkreślenia, przekreślenia, a także utworzyć link - należy kliknąć właściwy przycisk, aby wyświetliło się okno Edytuj link, wybrać rodzaj linku (np. Przekierowanie) oraz w drugim oknie wkleić/wpisać link. Po opublikowaniu strony zostaniesz wówczas przeniesiony na stronę z linku.