Czy mam prawo wykorzystać pozyskaną bazę w celu wysyłki maili informujących o kolejnej edycji wydarzenia?

W regulaminie znajdują się 2 zapisy, które dotyczą tej kwestii: 

 

2.24 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania EventLabs na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie EventLabs działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

 

2.26 EventLabs nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.

 

Regulamin nie precyzuje czy organizator może wykorzystywać te dane w celu promocji kolejnych wydarzeń.

Jak to rozwiązać? Dodaj do formularza rejestracji pole z własną zgodą marketingową, które można ustawić jako obowiązkowe do zaznaczenia przez osobę składającą zamówienie.