Czy Evenea jest zgodna z RODO?

Tak, Evenea jest zgodna z RODO. Spełnia wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator wydarzenia i to na nim spoczywają obowiązki wynikające z RODO.

Nasz system daje możliwość dodania do formularza rejestracji klauzul i regulaminów przygotowanych pod konkretne wydarzenie.

Link do polityki prywatności: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci