Czy bilety na wydarzenia są imienne? Czy mogę zmienić dane uczestnika?

Bilety na wydarzenia mogą być imienne (spersonalizowane) lub “na okaziciela” - to organizator wydarzenia decyduje o personalizacji biletów.

Bilet imienny wymaga od osoby składającej zamówienie podania imienia i nazwiska uczestnika.

Bilet na okaziciela nie wymagał podania żadnych danych uczestnika, a jedynie dane osoby składającej zamówienie.

W przypadku biletów imiennych i chęci zmiany danych uczestnika najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem wydarzenia - tak by organizator wiedział o takiej zmianie i mógł ją uwzględnić np. w przypadku gdy ma przygotować listę gości wydarzenia.