Autoresponder

W jaki sposób używać Autorespondera?

W pierwszym kroku wejdź do ustawień Formularza, potem wybierz sekcję Autoresponder, gdzie widoczne są cztery pola:

  • Tytuł wiadomości
  • Nadawca (nazwa nadawcy)
  • E-mail nadawcy (e-mail na który, będą wysyłane wszystkie wiadomości)
  • Treść wiadomości (wiadomość, którą otrzyma klient)

Wiadomości będą wysyłane z naszej domeny @evenea.pl. Jeżeli chcesz, by wysyłane one były z Twojego adresu e-mail, skonfiguruj odpowiednio rekordy DKIM oraz SPiF.